BÉRSZÁMFEJTÉS

Vállaljuk cégek teljes körű bérszámfejtési feladatainak és TB ügyintézésének ellátását.

INPUTOK-BEÉRKEZŐ ADATOK

Bérszámfejtésre beérkező adatok, bizonylatok, iratok, mely alapját képezik a számfejtésnek

NAV bejelentések ki- és belépő munkavállalókról
Munka- és személyügyi adatok
Teljes spektrumú bérjogcímek, munkajogviszonyok elszámolása (megbízás, EKHO, alkalmi munkavállalás, tagi jövedelem stb.)
Munkaidő, túlóra, műszakrendek elszámolása jelenléti ívnek, kollektív szerződésnek megfelelően
Szabadság, kieső idők
Cafeteria rendszer elemei
Teljesítménybér elemek, mint jutalom, bónusz, jutalék elszámolása
Napidíjak, egyéb juttatások elszámolása
Bírósági határozatok, letiltások

OUTPUTOK-SZOLGÁLTATOTT ADATOK

A bérszámfejtő szolgáltatás a megállapodásunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumokat, adatokat, jelentéseket és bevallásokat szolgáltatjuk az ügyfeleink részére

Hóvégi és hóközi számfejtések
Bérutalási listák, importálható banki utalási file-ok.
Bérjegyzékek papír illetve elektronikus, privát e-mail címre történő továbbítása
Táppénz ellátások megállapítása és számfejtése (TB kifizetőhelyi adatszolgáltatás) vagy OEP részére TP elszámolásra továbbítás
Cafeteria elszámolása
Béranalitika, havi, éves összesítők
Főkönyvi könyvelési adatátadás kívánt költséghelyi, részletezett bontásban
NAV bevallások (08, T1041, TMUNK, T1042 stb.)
OEP, KSH statisztikák, bevallások
Munkaügyi statisztikák, jelentések elkészítése továbbítása szervek felé
Önkéntes pénztári tagdíj egyeztetések, utalási listák továbbítása pénztárak felé
Éves adatszolgáltatások (adó, járulék) munkaadó és munkavállalók részére
Éves archiválás előkészítése
Szabadság listák, távolléti listák megbízó részére
Hivatalos ellenőrzések lebonyolítása, segítségnyújtás
Bérköltség tervezés, béremelés tervezésben segítség, előkalkulációk készítése